سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
جامعه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
تحقيق بداية الحكمه و نهاية  
تدریس 
جامعه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
قانون و فلسفه 
تدریس 
جامعه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
همکاری 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
همکاری 
 
 
----- 
همکاری 
مدرسه بین المللی امام صادق(ع) 
رئیس هیئت علمی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
کنفرانس شیخ طوسی 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مجله اوقاف(کویت) 
مشاور و برنامه ریز 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسة الکوثر للمعارف الاسلامیة 
عضو مجلس عالی برنامه ریزی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة آل البیت (ع) العالمیة AIU) 
عضو گروه تحصیلات تکمیلی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة آل البیت (ع) العالمیة AIU 
رئیس روابط بین المللی 
1380/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة آل البیت (ع) العالمیة AIU 
مدیر کل 
1382/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیة 
رئیس هیئت علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیة 
مشاور اول علمی و اداری رئیس هیئت مدیره 
1381/01/01 
 
مشاوره ای 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیه 
عضو هیئت مدیره 
1380/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیة 
مشاور حقوقی 
1382/01/01 
 
مشاوره ای 
همکاری 
شرکت تجاری (العماری للتجارة العامة والمقاولات)  
مشاور حقوقی و شرعی  
1377/01/01 
 
مشاوره ای