سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شرکت تجاری (العماری للتجارة العامة والمقاولات)  
مشاور حقوقی و شرعی  
1377/01/01 
 
مشاوره ای 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیة 
مشاور حقوقی 
1382/01/01 
 
مشاوره ای 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیه 
عضو هیئت مدیره 
1380/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیة 
مشاور اول علمی و اداری رئیس هیئت مدیره 
1381/01/01 
 
مشاوره ای 
همکاری 
جامعة الإمام الصادق(ع) للعلوم والمعارف الإسلامیة 
رئیس هیئت علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
جامعة آل البیت (ع) العالمیة AIU 
مدیر کل 
1382/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة آل البیت (ع) العالمیة AIU 
رئیس روابط بین المللی 
1380/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعة آل البیت (ع) العالمیة AIU) 
عضو گروه تحصیلات تکمیلی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مؤسسة الکوثر للمعارف الاسلامیة 
عضو مجلس عالی برنامه ریزی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مجله اوقاف(کویت) 
مشاور و برنامه ریز 
 
 
اجرایی 
همکاری 
کنفرانس شیخ طوسی 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مدرسه بین المللی امام صادق(ع) 
رئیس هیئت علمی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
همکاری 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
جامعه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
قانون و فلسفه 
تدریس 
جامعه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
تحقيق بداية الحكمه و نهاية